Dr. Őrszigety Katalin

Adatlap

Cégnév: Dr. Őrszigety Katalin
Cégforma: EV
Fő Tevékenysége: Ügyvéd Kaposvár
Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.
Telephely neve: Ügyvédi iroda - Dr. Őrszigety Katalin
Telephely címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.
Telefonszám: Tel./Fax: (82) 317-058
Internetes cím: www.orszigety.hu

Cégbemutató:

Ügyvédi irodám Kaposváron található. Egyéni ügyvédként folytatom a tevékenységemet.

Szakterületek:
-Gazdasági jog: A gazdasági társaságok teljes életciklusa során felmerülő jogi és gazdasági kérdéseket felölelik az általam ellátott megbízások: a cégalapítástól kezdődően, a működő vállalkozások átvilágításán, szerződéses kapcsolataik kialakításán, a mindennapi üzletvitelhez kapcsolódó tanácsadáson át egészen a felszámolási és csődeljárások, felelősségi kérdésekkel kapcsolatos eljárások során való hitelezői és adósi képviseletig bezárólag. Közreműködést vállalok a cégek szerződéses viszonyainak kialakításában, a vállalkozások jogvitáiban és kintlévőségeik kezelésében, hatósági ügyintézésében.

-Infokommunikációs jog: A területen belül elsődlegesen az internetjog (webes megjelenés, online szolgáltatások, internet-szolgáltatás) és az e-kereskedelem kérdésköreivel foglalkozom.

-Munkajog: Munkajog területén elsődlegesen a piaci szféra munkajogi problémáival foglalkozom, különböző méretű vállalkozások, gazdasági társaságok munkajogi ügyeit intézem. Tevékenységem nem csak a hagyományosan a jogi kérdéseknek ítélt területeket fedi le, hanem a munkaszervezet kialakításában, továbbá a szükséges szabályzatok, dokumentációk kialakításában is vállalom a közreműködést.

Cég besorolása:

Szolgáltató

Tevékenység:

gazdaság, oktatás, hivatal

Tevékenység címkék:

ügyvéd, munkajog, ügyvédi iroda, jogi tanácsadás, gazdasági jog, infokommunikációs jog, munkajogi ügyvéd, egyéni ügyvéd, internetjogi ügyvéd, munkajogi tanácsadás, munkaügyi jogász, gazdasági jog oktatás, munkajog oktatás, jogi alapismeretek oktatás

Térkép

Nyitva tartás

A telephelyhez nem állnak rendelkezésre nyitva tartási adatok.